• Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
  • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS
  • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
  • Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
  • Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů
  • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
  • Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
  • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware
  • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací

Technická podpora

FAQ: Videorekordéry

Proč mi videorekordér někdy nenahraje naprogramovaný pořad?

Žádná metoda ani funkce pro programování nahrávek v nepřítomnosti (VPS, Show Vi, VPT, Megalogic, EPG…) nemůže zcela vyloučit náhodnou chybu. Někdy je to pouze špatné zadání údajů, jindy může být chybně nastavený čas nebo datum na videorekordéru. Nelze ani vyloučit tiskovou chybu u kódu Show View, nesprávně odvysílaný či chybějící signál VPS. U některých modelů může dojít k vymazání timeru výpadkem proudu. Dosud jsme se nesetkali s žádnou hardwarovou závadou na videorekordéru, která by tento problém mohla způsobit.

Někdo z rodiny si hrál a zablokoval naše video Grundig. Existuje nějaký trik (třeba univerzální heslo), jak video zprovoznit, kromě návštěvy servisu?

K odblokování zámku je obvykle nutné vymazat paměť, která obsahuje i servisní nastavení videorekordéru. Toto nastavení je pro správnou funkci přístroje třeba obnovit. Proto Vám doporučujeme svěřit tento úkon autorizovanému servisu.