• Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
  • Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
  • Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
  • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
  • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS
  • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací
  • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
  • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware
  • Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů

FAQ: DVD přehrávače a rekordéry

Při přehrávání některých DVD disků vysazuje zvuk, zastavuje se obraz, nelze vyvolat některé funkce (titulky, menu) nebo nelze disk přehrát vůbec. Co může být příčinou?

V oblasti DVD techniky probíhá bouřlivý vývoj. Pokud vyloučíme hardwarovou závadu (například vadnou snímací jednotku), bývá často příčinou starší verze firmware přehrávače, která nepodporuje některé nové funkce, formáty nebo authoring disku. Doporučujeme kontrolu v servisu, ke které je nezbytně nutné předat i disk, na kterém se závada prokazatelně projevuje.

Proč nemohu na svém DVD přehrávači přehrávat některé originální zvukové disky (CD-DA) opatřené ochranou proti kopírování?

Některé typy ochran (např. Cactus Data Shield) jdou ve svém principu tak daleko, že se disky stávají nečitelnými nejen pro počítačové mechaniky, ale i pro některé CD a DVD přehrávače. Nejedná se o chybu těchto přístrojů, ale o nedodržení specifikace standardu CD-DA (Red Book). Takovéto disky reklamujte jako vadné.

Je možné upravit starší DVD přehrávač tak, aby na něm bylo možné prohlížet digitální fotografie vypálené na CD ve formátu JPEG?

Pokud přehrávač přímé přehrávání obrázků JPEG nepodporuje, existuje snadné řešení: Při vypalování disku zvolte místo formátu CD-ROM kompilaci VCD (nebo SVCD). Fotografie ve formátu JPEG vypalte stejně, jako by se jednalo o soubory MPEG. Vznikne tak obrázková galerie (tzv. slideshow), u které navíc můžete vytvořit i menu se zmenšenými náhledy obrázků.

Mohu přes televizor, který má pouze normu PAL, přehrávat DVD disky v NTSC barevně a bez „trhání“?

Hovořit o normách NTSC, PAL nebo SECAM ve spojení s digitální nahrávkou na CD, DVD nebo kazetě (DV) je velmi zavádějící. Jedná se totiž o soustavy pro analogový záznam nebo přenos obrazu. V digitální podobě je u těchto signálů rozdíl pouze v rozlišení a frekvenci půlsnímků. Bohužel na discích, v návodech, různých populárních příručkách a někdy i v odborné literatuře se pro „zjednodušení“ stále chybně uvádějí označení PAL, SECAM nebo NTSC.
Analogový signál PAL má po převedení do digitální podoby rozlišení 720 x 576 bodů a půlsnímkovou frekvenci 50 Hz. U NTSC je to 720 x 480/60 Hz. U každého DVD přehrávače lze nastavit, zda má všechny DVD disky reprodukovat v soustavě PAL (SECAM se nepoužívá), v NTSC, nebo má původní formát ponechat (nastavení „MULTI“ nebo „AUTO“).
Pokud tedy byla původní nahrávka v NTSC digitalizována jako 720 x 480/60 Hz a vy máte nastaveno PAL, provede přehrávač převzorkování na 720 x 576/50 Hz a na jeho výstupech RGB nebo YUV (YPbPr) se objeví signál s tímto rozlišením a půlsnímkovou frekvencí. U těchto komponentních signálů žádné kódování PAL/NTSC/SECAM není, na rozdíl od výstupů FBAS (CVBS) a S-VIDEO, kde bude v tomto případě signál kódován v soustavě PAL.
Správné řešení: Pokud váš přijímač podporuje půlsnímkovou frekvenci 60 Hz (NTSC umět dekódovat nemusí), stačí na DVD přehrávači nastavit režim „MULTI/AUTO“ a přístroje propojit signálem RGB nebo YUV (YPbPr).
Nouzové řešení: Máte-li přijímač, který má ve výše uvedeném případě problémy s vertikální synchronizací obrazu (nezvládá půlsnímkový kmitočet 60 Hz), nastavíte na přehrávači režim „PAL“ a přístroje propojíte signálem RGB, YUV (YPbPr), FBAS (CVBS) nebo S-VIDEO. V takovém případě však nastane zmíněný problém s „cukáním“ nebo „trháním“ obrazu způsobený přepočítáváním půlsnímků z 60 na 50 Hz.
Chybné řešení: Na přehrávači máte nastaveno „NTSC“ nebo „MULTI/AUTO“ a televizor je připojen k výstupu FBAS (CVBS) nebo S-VIDEO. V lepším případě budete mít při přehrávání disků nahraných americkou normou přes televizor, který nemá dekodér NTSC, obraz pouze černobílý. Pokud takový televizor navíc nepodporuje půlsnímkovou frekvenci 60 Hz, nebude možné sledovat obraz vůbec, protože bude vertikálně nesynchronní.