• Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů
  • Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
  • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
  • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací
  • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS
  • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
  • Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
  • Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
  • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware

FAQ: Televizní přijímače

Nevíte, z jakých vysílačů, na jakých kanálech a jaké programy se po přechodu na DVB-T2 vysílají v Praze a okolí? Na webu je mnoho různých tabulek, map a přehledů, ale buď nejsou aktuální nebo jsou nepřehledné a těžko se v nich orientuje.

Ke stažení vám nabízíme přehlednou tabulku pozemních TV vysílačů v Praze a okolí, kterou průběžně aktualizujeme. Najdete v ní kanály, frekvence, druhy modulace (DVB-T nebo DVB-T2), kodeky (MPEG2, MPEG4 = H.264 nebo HEVC = H.265), polarizace, výkony vysílačů, název provozovatele, označení sítí a názvy programů. Určitě se hodí.

Můj smart televizor se nepravidelně vypíná, občas nefunguje dálkové ovládání nebo se zcela zablokuje a pro obnovení funkcí jej musím odpojit od sítě. Nikde na internetu jsem nenašel firmware, abych si jej sám přehrál nebo aktualizoval. Televizor žádné nové aktualizace firmwaru nenabízí. Přijímač je v záruce, mám jej reklamovat u prodejce?

Přičina uvedených problémů nebude ve firmwaru televizoru, ale velmi pravděpodobně v bezdrátovém připojení k datové síti přes WiFi. Z praktických zkušeností je dobře známo, že technologie WiFi není pro připojení smart TV vhodná a pokud je to jen trochu možné, mělo by být připojení provedeno ethernetovým kabelem. Pro ověření tedy nejprve zkuste, zda se závada neztratí po připojení televizoru kabelem nebo po úplném odpojení od datové sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis a popište, kdy se závada projevuje a jak ji vyvolat. Záruční reklamaci můžete uplatnit také u prodejce, ale z několika důvodů to není vždy úplně nejvhodnější.

Na smart televizoru mi přestalo fungovat přehrávání videí z HbbTV, domácího datového úložiště i z YouTube. Buď se obraz nezačne přehrávat vůbec nebo se „kouše“ a po chvíli zastaví. Pokud stejný soubor přehrávám přes USB, je vše v pořádku. Televizor je k datové síti připojený přes WiFi. Když byl přijímač nový, vše fungovalo normálně, stav se postupně zhoršuje. Může to být chyba v softwaru?

Přičina uvedených problémů nebude ve firmwaru televizoru, ale velmi pravděpodobně v bezdrátovém připojení k datové síti přes WiFi. Obvykle nejde jen o rychlost, ale zejména o stabilitu přenosu (rušení). V městské zástavbě bývají všechny kanály WiFi pásma 2.4 GHz obsazeny, pásmo 5 HGz bývá volnější. Obecně platí, že technologie WiFi není pro připojení smart TV k datové síti vhodná a pokud je to jen trochu možné, mělo by být připojení provedeno ethernetovým kabelem. Pro streamování videa bývá bezdrátové připojení i kapacitně nevyhovující. Snadno se o tom přesvědčíte, když zkusíte připojit přijímač kabelem.

U mého televizoru přestala v polovině roku 2017 fungovat aplikace YouTube. Mohu si někde stáhnout vhodnou aktualizaci?

Důvodem je, že společnost Google přešla v uvedené době u služby YouTube z technologie Flash na HTML5. Pokud vlastníte starší přijímač, který nový formát HTML5 nepodporuje, bude na něm sledování YouTube možné pouze přes nějaké externí streamovací zařízení připojené například do HDMI vstupu televizoru. Úprava nebo aktualizace firmware televizoru, která by přehrávání HTML5 doplnila, není bohužel možná. Další informace najdete v centru nápovědy služby YouTube.

Některé televizní programy přijímané z pozemního vysílání mi nejdou naladit, občas „kostičkují“ nebo vysazuje obraz a zvuk. Ostatní programy jsou v pořádku. Zkoušel jsem jiný přijímač a ten pracuje bezvadně. Může mít televizor malou citlivost nebo nějakou jinou závadu?

Z jednoho vysílače se většinou vysílá několik DVB-T multiplexů na různých kanálech. Neznamená to však, že úroveň a kvalita signálů musí být v místě příjmu u všech multiplexů vždy stejná. Pokud se navíc setkávají signály vysílané na stejném kmitočtu z různých vysílačů (SFN) a u velkých měst navíc s různou polarizací, stačí i nepatrný rozdíl v dráze vlny, nesprávné nastavení antény nebo překážka a jeden nebo více multiplexů mohou mít výrazně odlišné vlastnosti než ostatní. Kromě úrovně je u digitálního vysílání velmi důležitá i kvalita signálu definovaná zejména parametry CBER (chybovost před Viterbiho korektorem), VBER (chybovost za Viterbiho korektorem) a MER (chybovost modulace). Pro kvalitní příjem DVB-T je třeba, aby byl signál stabilní, nebyl zatížen interferencemi (např. pre-echo), měl úroveň v rozmezí 45 - 60 dBµV, CBER menší než 1.0*E-2, VBER menší než 1.0*E-6 a MER větší než 25 dB (pro modulaci 64QAM). Výběrem místa, posuvem antény ve svislé ose, resp. jejím natočením do stran, lze příjem signálu mnohdy velmi výrazně zlepšit.
Pokud jiný přijímač pracuje na daném místě bez závad, ještě to neznamená, že má váš televizor nějakou závadu nebo malou citlivost. Důležité je, jaké parametry má signál z Vaší antény a zda se závada projevuje i v místech, kde je kvalita signálu ověřena, například v prodejně nebo v servisu. Informativní údaje o úrovni a kvalitě signálu lze obvykle zobrazit na televizoru. Pokud jsou tyto hodnoty pod 70% nebo kolísají, nelze zaručit kvalitní příjem. V takovém případě nehledejte závadu v televizoru a nechte překontrolovat anténu odbornou firmou, která je vybavena profesionální měřící technikou. Pokud by měření anténního signálu ukázalo, že může být chyba v televizoru, přiložte k reklamaci naměřené hodnoty.

Mám televizor s funkcí PVR. Nahrávky však nemohu na žádném počítači přehrát. Co je příčinou? Nahrává se to v nějakém speciálním formátu (kodeku)?

Televizní vysílání nahrává ve stejném kompresním formátu, jako je vysíláno, tj. MPEG2, MPEG4, H.265 (HEVC) a podobně. Z důvodu ochrany autorských práv však musí být PVR záznam přijímačem zakódován, aby jej nebylo možné přehrát v jiném zařízení, ani v jiném televizoru stejného typu. Podobně může být omezen i počet přehrání nebo doba, po kterou lze nahrávku archivovat. Tato omezení nejsou svévolnou aktivitou výrobce, ale jsou vyžadována z důvodu ochrany autorských práv.

K USB vstupu televizoru jsem připojil 2.5" externí pevný disk HDD o kapacitě 1 TB, přehrávání však nefunguje. Disk se snaží rozběhnout, ale hned se zase zastaví. S USB pamětí FLASH 32 GB je vše v pořádku. Je to tím, že má disk velkou kapacitu?

Příčina nebude v kapacitě disku, ale v jeho napájení přes USB. Podle specifikace je proudový odběr z USB rozhraní omezen na 500 mA. Pokud tedy má externí HDD odběr byť i špičkově větší než 500 mA, nelze jeho funkci bez přídavného napájení zaručit. Proto bývají některé disky dodávány se síťovým adaptérem nebo lze použít USB hub s externím napájením. Některé televizory mají pro připojení externího HDD zvláštní USB vstup s vyšším napájecím proudem. Podle našich zkušeností je místo HDD vhodnější použít paměť USB FLASH.

Po naladění digitálních programů na televizoru nelze změnit automaticky přiřazená čísla předvoleb (např. ČT1 na 1, ČT2 na 2, Nova na 3, atd.). Mohu pouze změnit pořadí programů v tabulce, ale čísla zůstávají stále stejná. Existuje nějaký postup, jak čísla změnit? U analogových programů to funguje, u digitálních ne. V návodu jsem o tom nic nenašel. Můžete mi, prosím, poradit?

Uvedený problém souvisí s funkcí LCN (Logical Channel Number), která je součástí standardu DVB. Digitálně přenášené programy mohou mít pomocí deskriptoru LCN zadáno, v jakém pevném pořadí se mají na přijímačích v daném regionu (kabelovém rozvodu) uložit. V takovém případě nesmí být povoleno individuální přečíslování uživatelem, protože by při novém naladění nebo přidání nového programu mohly vznikat duplicity. Televizní a distribuční společnosti, které se podílejí na digitálním vysílání u nás, tuto službu nevyužívají. Přijímače s funkcí LCN pak programům pevně přiřadí čísla shodná se SID (identifikace digitální služby - Service ID). Jedná se o specifický problém daný momentálním stavem digitálního vysílání v ČR, který lze obvykle vyřešit nahráním nového firmware, kde je funkce LCN pro ČR vypnutá.Obraťte se na autorizovaný servis.

Zakoupil jsem nový televizor Grundig. U všech programů se mi v horní třetině obrazu objevuje černý pruh s různými symboly a nápisem "Zcela nový TV přijímač se skvělými funkcemi". Nevíte, jak se tento pruh vypíná?

U Vašeho televizoru byl při prvním naladění aktivován demonstrační režim určený pro prodejny. Pro jeho zrušení je třeba v uživatelském menu obnovit tovární nastavení a při novém ladění zvolit domácí režim. Viz "Volba jazyka, země a režimu provozu" v sekci "Nastavení" v návodu k obsluze Vašeho televizoru.

Jak je možné, že po dvou letech provozu jsou na displeji televizoru v místech ohraničení obrazu 4:3 po stranách svislé pruhy?

Na rozdíl od klasických obrazovek jsou ploché displeje (plazmové i LCD) více citlivé na trvalé zobrazení nepohyblivého kontrastního obrazu. V této souvislosti lze hovořit o jakési paměti displeje na statický obraz. Tato paměť je jednak krátkodobá (vratná), nebo nevratná, kdy dlouhodobě zobrazený statický obraz zůstává na stínítku patrný trvale. Nejnebezpečnějším případem je dlouhodobé sledování obrazu ve formátu 4:3 nebo 14:9, kdy se na širokoúhlém displeji zobrazují po stranách svislé černé pruhy. Stejné poškození displeje může způsobit dlouhodobé provozování počítačových her, použití televizoru jako monitoru u kamerových systémů nebo k zobrazení informačních textů či opakujících se reklamních spotů a to zejména při nastavení vysokého kontrastu.
Obecně se má za to, že se tento problém týká pouze plazmových displejů, ve skutečnosti však k nevratným změnám může dojít i u LCD. Na rozdíl od plazmových displejů, kde obvykle dochází k trvalému snížení emise (vyčerpání) luminoforů, je u LCD tento jev způsoben „únavou“ tekutých krystalů. Projevuje se jako tmavší svislé pruhy nebo skvrny na rozhraní obrazu a je obvykle více patrný na pravé straně displeje. Při běžném provozu se zobrazením na celou plochu (u  vysílání 4:3 zvolit režim AUTO nebo PANORAMA) rušivé pozadí obvykle časem samo vymizí. Tento obecně známý fyzikální jev je dán úrovní LCD technologie a nelze jej považovat za vadu zboží. Na takové opotřebení se zákonná záruka nevztahuje.
Ke zmírnění tohoto nežádoucího jevu sice existují různé elektronické obvody, které automaticky pohybují stojícím obrazem tak, aby nebyl na stejném místě, ale jejich účinek nelze přeceňovat.
Podobné tmavší pruhy nebo skvrny u LC displejů mohou mít však zcela jinou příčinu: Vlivem elektrostatického náboje se na matnici, reflektoru a výbojkách podsvětlení displeje může zejména v zakouřeném prostředí usazovat prach. V takovém případě stačí nechat displej odborně vyčistit v autorizovaném servisu.
Protože je displej nejdražší součástí televizoru, v každém případě doporučujeme ponechat posouzení a případnou opravu na odborníkovi.

Od určité doby nemohu u televizoru v celém rozsahu regulovat hlasitost a současně nelze změnit naladění předvoleb. Co je příčinou?

U přijímače byl zřejmě aktivován tzv. hotelový režim. Tato funkce je součástí servisního nastavení a není proto přístupná uživateli. Odblokování vám provede autorizovaný servis. Tento úkon není považován za záruční opravu, jedná se o placenou službu.

Nedopatřením jsem zablokoval televizor rodičovským zámkem a neznám kód. Můžete mi sdělit, jakým způsobem mohu přijímač opět odemknout?

Postup, jak televizor odemknout bez znalosti bezpečnostního kódu, je obvykle uveden v návodu k obsluze. Pokud nemáte návod k dispozici, popis odblokování v něm nemůžete najít nebo se vám odemknutí nepodařilo, obraťte se, prosím, na autorizovaný servis, který vám přijímač odblokuje. Tento úkon není považován za záruční opravu, jedná se o placenou službu.

Během provozu se mi televizor občas vypne a znovu zapne. Závadu jsem reklamoval v autorizovaném servisu, kde ale ani po dlouhodobé zkoušce neshledali žádnou závadu. Jak mám postupovat dále?

Základním předpokladem každé úspěšné opravy je podmínka, že se udávaná závada musí v servisu nějak projevit. Při záruční reklamaci by si měl být proto kupující vědom své (zákonem dané) povinnosti, že vadu nebo rozpor s kupní smlouvou musí prokázat on. Pokud se vám tedy nepodaří závadu popsat tak, aby ji bylo možné jednoznačně vyvolat, nebo se závada v servisu neprojevuje, nemá smysl trvat na opravě nebo poukazovat na neschopnost servisu. Pokud u vás doma dochází k samovolnému vypínání televizoru opakovaně a v opravně se podobná vada neprojevuje, může být příčina například ve Vašem domovním rozvodu elektrického proudu. Velmi často se stává, že některé spoje v rozvaděčích, krabicích, vypínačích nebo zásuvkách nejsou řádně dotažené. Zejména starší rozvody s hliníkovými vodiči vyžadují pravidelnou kontrolu všech spojů. Velký přechodový odpor takového nedokonalého spoje může způsobit krátkodobý pokles napětí nebo úplný výpadek napájení. Ochrana zdroje v televizoru pak zareaguje vypnutím přijímače. Nejjednodušší kontrolu můžete provést například připojením stolní lampy do stejné zásuvky, jako je televizor (žárovka v okamžiku vypnutí přijímače blikne) nebo přepojením přijímače do jiného zásuvkového okruhu (závada zmizí). Pokud máte k dispozici dostatečně dimenzovaný záložní zdroj používaný k počítačům (UPS), můžete jej na zkoušku předřadit do síťového přívodu k televizoru.

Proč se na mém televizoru nezobrazují správně některé znaky teletextu?

Tato závada může mít více příčin:
1. Chyba se projevuje náhodně, některé znaky chybí nebo se po chvíli samy opraví. Příčinou může být nekvalitní televizní signál nebo chyba v naladění přijímače. Vhodný test najdete např. na straně 899 teletextu ČT1 nebo ČT2.

2. Nesprávně se zobrazují pouze znaky s českou diakritikou. V tomto případě překontrolujte volbu znakové sady teletextu nebo jazyka OSD (viz návod k obsluze). Zpravidla bývá chybně nastavena znaková sada „Západní Evropa“ nebo „Turecko“ nebo zvolen jiný jazyk OSD než čeština. Všechny televizory dovážené firmou Grundig volbu češtiny umožňují, některé dokonce pro každou předvolbu zvlášť. Pokud byl televizor dovezen ze zahraničí individuálně, může být vybaven pouze západní znakovou sadou. V takovém případě vám podle typu přijímače rádi zjistíme, zda existuje možnost úpravy dekodéru a za jakou cenu.

3. Závada se projevuje pouze při delším zobrazení tzv. Fly-stránek (např. strana 100 na ČT1 nebo 101 na TV Nova), u kterých se část obsahu cyklicky přepisuje. Tento problém má příčinu v nekompatibilitě některých dekodérů teletextu a měl by být odstraněn softwarovou úpravou na straně vysílače (kodéru). Ke kontrole můžete použít stránku 897 na ČT1 nebo TV Nova.