• Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
  • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací
  • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware
  • Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
  • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
  • Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů
  • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
  • Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
  • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS

O našich školeních

Mnozí zůstávají pozadu jen proto, že mají zastaralé informace
Kvalita servisních služeb je v první řadě dána odbornou úrovní opravářů. V oblasti spotřební elektroniky, kde s nástupem digitálních technologií nabírá vývoj stále vyšší a vyšší tempo, je průběžné doškolování servisních techniků jedinou cestou do budoucnosti. Naše firma patří již řadu let k nejvýznamnějším organizátorům servisních školení v České republice. Opravářům, technikům i ostatním zájemcům na nich předáváme nejnovější informace a zkušenosti ze servisní praxe a seznamujeme je s novými technologiemi a výrobky. Kromě kursů pořádaných v České republice zprostředkováváme našim servisním partnerům i účast na školeních v zahraničí. Dlouholetou tradici má i naše spolupráce s ostatními organizátory školení v České republice, pro které připravujeme některé obecné kursy. Jak vyplývá ze zájmu a ohlasu, mají naše školení velmi dobrou úroveň. Od roku 1989 jsme vyškolili již více než 2500 účastníků. Máte-li také zájem se dovědět více, můžete být mezi nimi i Vy.

» Přehled školení, která připravujeme - více informací, přihlášky

» Chcete-li být informováni o našich školeních el. poštou, vyplňte tento formulář

» Z historie našich školení (s fotografiemi)

Obrázek ze školení Videoprogress Obrázek ze školení Videoprogress Obrázek ze školení Videoprogress