• Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů
  • Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
  • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
  • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací
  • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS
  • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
  • Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
  • Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
  • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware

Co je to firmware?

Stejně jako moderní telefony, fotoaparáty, pračky nebo automobily obsahuje většina současných výrobků spotřební elektroniky nějaký procesor a k němu příslušné programové vybavení, tzv. firmware. Zákaznické procesory s jednoúčelovým programem napevno nahraným v paměti ROM byly nahrazeny multifunkčními obvody, které podporují obecně rozšířené programovací jazyky (Java, C++…) a operační systémy (Android, Linux…). Potřebný software je uložen pamětech FLASH nebo EEPROM, které lze přepisovat a tedy i jejich obsah aktualizovat. Touto koncepcí se dnešní výrobky spotřební elektroniky podobají počítačům, tabletům nebo chytrým telefonům, u kterých jsme si již zvykli, že se stále něco aktualizuje, resetuje, instaluje, záplatuje, kontroluje, upgraduje… Velmi často se proto setkáváme s žádostmi zákazníků o nový firmware, kterým by chtěli vylepšit vlastnosti a funkce svých přístrojů.

Co lze od aktualizace firmwaru očekávat a co ne?

Na rozdíl od světa počítačů jsou funkce výrobků spotřební elektroniky velmi těsně spjaty s použitým hardware. Není tedy obvykle možné aktualizací firmwaru doplnit něco, co součástky použité v přístroji neumějí. Neočekávejte proto, že by nahráním nového firmwaru přibyly například nové kodeky pro přehrávání multimediálních souborů nebo nějaké nové funkce, které výrobek dosud neměl. Nový firmware obvykle řeší softwarové chyby, které byly u výrobku zjištěny v průběhu výroby a prodeje. Pokud pak nedojde k nějakým závažným problémům, firmware se většinou dále již nevyvíjí.
Dobrá rada: Pokud výrobek funguje, jak má, žádný firmware nehledejte, neshánějte a do přístroje nenahrávejte.

Kde firmware získám?

Někteří uživatelé se mylně domnívají, že firmware získají od autorizovaných servisů a mnohdy jej od nich náruživě vyžadují. Vycházejí patrně z toho, že servisy ke své práci firmware potřebují, takže by jej měli i rozesílat. Firmware, stejně jako například servisní manuály, poskytují výrobci nebo dovozci autorizovaným servisním partnerům za určitých smluvních podmínek. Obvykle je šíření tohoto know-how třetím osobám zakázáno. Ten, kdo o softwarové politice rozhoduje, je tedy příslušný výrobce nebo importér, nikoli servis. Oficiální firmware proto hledejte na webových stránkách výrobců nebo dovozců, například:
» Download firmwaru k výrobkům Yamaha

U výrobků připojených k internetu (smart televizory, AV receivery…) probíhají aktualizace automaticky, takže hledat firmware na webu a provádět upgrade manuálně není obvykle třeba.
Závěr: Když má váš výrobek nějakou závadu, obraťte se na autorizovaný servis, který posoudí, zda problém s firmwarem souvisí či nikoli, a navrhne další postup. Pokud sháníte nový firmware tzv. „ze sportu” nebo „jen tak pro lepší spaní”, hledejte na oficiálních webech výrobců nebo dovozců a pokud jej tam nenajdete, zašlete dotaz výrobci nebo dovozci, nikoli autorizovanému servisu.

Jak je to se zárukou?

Velmi důrazně doporučujeme používat pouze oficiální firmware. Firmware z neoficiálních zdrojů, jeho modifikace nebo nesprávně provedená instalace mohou způsobit chybnou funkci výrobku nebo jej zcela vyřadit z provozu. Takový zásah ruší nárok na záruku a výrobce, dovozce ani prodávající nenesou žádnou odpovědnost za vzniklé škody. Náklady na opravu jsou pak účtovány k tíží zákazníka, i kdyby ke vzniku závady došlo v záruční době. Nárok na bezplatnou aktualizaci firmwaru v rámci záruky vzniká pouze v případě, kdy nová verze odstraňuje nějakou závadu.

Ilustrační obrázek upgrade firmwaru

Nesprávně provedená aktualizace firmwaru může způsobit chybnou funkci výrobku nebo jej zcela vyřadit z provozu. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis, který vám obvykle dokáže pomoci.